Tjänster

Anpassade paketlösningar

Mottot Enkelt för kunden är grunden för våra paketlösningar. Baserat på kundens behov och förutsättningar sätter vi samman anpassade tjänster till paket som gör tillvaron trygg och enkel för kunden. Dessa paket kan omfatta rådgivning tillsammans med bokslut och deklaration, eller hela kundens administration med lönebearbetning, löpande bokföring mm. Beroende på kundens önskemål och förutsättningar kan vi sedan tillämpa olika prissättningsmodeller – i vissa fall helt fasta priser.

Ta kontakt med oss idag så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda omkring paketlösningar!