Tjänster

Tjänster

Balansera

Balansera har vi valt att kalla vårt nya affärsområde. Detta då våra tjänster inom detta område är till för att uppnå balans i kundens ekonomifunktion. Här vänder vi oss lite utanför vår traditionella målgrupp och ger ett oslagbart erbjudande till det medelstora företaget. Det handlar om rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle. Det handlar om att ersätta hela eller delar av ekonomifunktionen med en balanserad blandning av konsulter som ger er samma resurser som det stora företaget, men till en kostnadskostym anpassad till det mindre. Oslagbart vågar vi lova!

Ta kontakt med oss idag så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda er ekonomifunktion!