Tjänster

Tjänster

Planer på att starta eget?

När man skall starta en ny egen verksamhet finns det mycket att fundera igenom och många beslut att fatta. Vi på Sandbergs vill gärna vara ert bollplank i dessa frågor och bidra med goda råd omkring t.ex. affärsplanen, val av företagsform mm. Med utgångspunkt i de olika behov som finns vid start av ny verksamhet har vi tagit fram några olika paket utifrån lämplig företagsform.

Det finns flera överväganden att göra vid val av en viss företagsform vid start av ny verksamhet. Ett kan vara att man önskar ett begränsat personligt ansvar för företagets ekonomiska förpliktelser. Ett annat kan vara att det är flera kompanjoner som tillsammans skall starta företaget. Fråga oss så redogör vi mer detaljerat för vilken företagsform som passar just er.

En timmas fri rådgivning

För er som står i begrepp att starta en ny verksamhet erbjuder vi en timmas förutsättningslös rådgivning där ni får berätta om er affärsidé och få goda råd om val av företagsform, tips om viktiga saker att tänka på mm. Om ni sedan väljer att bli kund hos oss och köpa en eller flera av våra tjänster så bjuder vi på konsultationen. Blir ingenting av med företagsidén eller om ni väljer att samarbeta med någon annan så betalar ni det rabatterade priset 400 kr exklusive moms.